امیر محقق رتبه ۱۶ کنکور فارغ التحصیل کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران با معدل ۱۸.۴۵ و رتبه ۲۵ کارشناسی ارشد و دارای فوق لیسانس حقوق ثبت اسناد و املاک از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و کارآموز قضایی میباشد وی دارنده رتبه یک کشور در مسابقات تفسیر قرآن کریم دانش آموزی و  رتبه یک مسابقات ترجمه و تفسیر قران در دانشگاه تهران در مسابقات قرآن دانشجویی می باشد.. روزمه کاری او را در تصویر زیر می بینید